Về lịch sử của xe đạp, thực ra ngày trước chúng đặc biệt ngu ngốc. Đầu tiên nói về một lịch sử xe đạp thể thao .Năm 1818, một người đàn ông (Baron Karl von Drais) từ Baden, Đức đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho một chiếc máy chạy bộ hai bánh mà ông đã phát minh ra, bao gồm hai bánh trước và sau. Người sử dụng tiến trên mặt đất bằng cách đẩy chân của mình. Đây là chiếc xe đạp đầu tiên. Khám phá lịch sử xe đạp thể thao ĐỌC TIẾP…

(0)