Bạn luôn luôn nên kiểm tra xe đạp của mình nhanh chóng một lần trước khi bắt đầu một cuộc đua lớn hoặc một chuyến đi dài. Nó sẽ làm tăng khả năng bạn gặp phải các vấn đề nhỏ có thể dẫn đến hỏng hóc bất chợt hoặc tai nạn trong sự kiện lớn của bạn.

ĐỌC TIẾP…

(0)