Sau một thời gian sử dụng bộ biến số xe đạp địa hình, bộ biến số có thể không dễ dùng nữa, một số chi tiết dẫn đến vấn đề này.
Rất nhiều bạn đạp xe địa hình Nhật khi lắp xe để ý rất tỉ mỉ đến bộ số, chuyển động,… nhưng đến dây biến số lại làm qua loa, có bạn thậm chí dùng bộ dây 20 tệ, sau đó còn khiến cho dây ở trong tay đề bị hỏng do ma sát.
Ở đây chúng ta nói đến nắp dây ĐỌC TIẾP…

(0)

 

Trong nhiều thập kỷ, vận động viên đã sử dụng nhịp tim tối đa như một cách để chia khoảng thời gian huấn luyện. “Guo Xun” nói rằng nhịp tim tối đa của bạn là 220 trừ đi tuổi tác. Dựa trên nhịp tim tối đa của bạn, bạn sẽ có được phạm vi luyện tạp của riêng bạn: phục hồi, đốt cháy chất béo, ngưỡng lactate, kỵ khí và vv. ĐỌC TIẾP…

(0)