Đường là một yếu tố không thể cắt bỏ trong chế độ ăn uống của người đi xe đạp. tuy nhiên, có một điều ta đã biết chắc là nó đường không tốt đẹp gì cho cơ thể. Vậy bạn cần chú ý gì và cách thông minh để sử dụng linh hoạt đường trong ăn uống, hãy đọc phần cuối của series bài viết Đường có ảnh hưởng thế nào đến cơ thể người đi xe đạp sau đây!

ĐỌC TIẾP…

(0)

Đường có độc hại không? Đó là khi bạn xem xét mức độ ăn đường trung bình của người Mỹ mỗi năm – mỗi người nạp đến hơn 60 kg đường vào cơ thể mỗi năm. Đó là khoảng 22 muỗng cà phê mỗi ngày, vượt qua mức tối đa do Hiệp hội Tim Mạch Hoa Kỳ đặt ra trong năm 2009. Đường có ảnh hưởng thế nào đến cơ thể người đi xe đạp?

ĐỌC TIẾP…

(0)