Đi xe đạp đường trường không cần phải phức tạp, tốn kém, hoặc rập khuôn như trước đây, và chúng tôi muốn làm cho nó dễ dàng hơn đối với những người mới như bạn. Dưới đây, chúng tôi trả lời 10 câu hỏi thường gặp cho người mới bắt đầu để giúp bạn ra khỏi nhà và tận hưởng chuyến đi.

ĐỌC TIẾP…

(0)