“Tôi muốn ai đó đã có thể nói với tôi khi mới bắt đầu rằng mọi người đều dễ dàng nhảy xuống xe dắt bộ nếu địa hình quá khó khăn, điều đó cũng bình thường thôi và không phải là thước đo cho sự thành công khi đi xe đạp.” – một người đi xe đạp kinh nghiệm lâu năm đã chia sẻ như vậy. Hãy cùng xem những điều mà người đi xe đạp cần biết từ sớm là gì nhé:

ĐỌC TIẾP…

(0)