Người yêu xe đạp phải chú ý đến một điều quan trọng

Những người yêu xe đạp, chia sẻ cảm nhận về các thương hiệu xe đạp địa hình

khác nhau, bao gồm thương hiệu xe đạp leo núi, giá cả, kỹ thuật bảo trì và sửa chữa, giải thích kỹ thuật, kỹ năng đạp xe, phân tích các bộ phận, kinh nghiệm, các tuyến đường đi xe kinh điển và thông tin khác, chúng tôi luôn ở trên đường! ĐỌC TIẾP…

(0)

Khi tay đua đạp quá nhanh, cơ thể tốn năng lượng để vượt qua trở lực bên trong cơ. Do đó, phải có một nhịp điệu lý tưởng giữa hai điều này. Vì vậy, làm thế nào chúng ta nên bắt đầu với việc rèn luyện tần số đạp xe? Làm thế nào chúng ta có thể cải thiện tần số đạp xe của chúng ta? ĐỌC TIẾP…

(0)