I, Công cụ, chìa vặn nan hoa, 3 tệ 1 chiếc, chuẩn bị thêm một số dụng cụ để tháo lắp bộ bánh xe là được.

II, Nếu vành bị biến dạng nghiêm trọng, thì rất khó để sửa chữa nếu dùng chìa vặn nan hoa, lúc này nên tháo bánh xe, dùng chân đạp, búa gõ (Đặt trên tấm gỗ để tránh gõ hỏng vành xe) để điều chỉnh vành xe đạp. Sau đó làm bước tiếp theo. ĐỌC TIẾP…

(0)