1, Bởi vì xe đạp có thể giúp cho tôi kết thân với mọi người

xe đạp có thể giúp cho tôi kết thân với mọi người

2, Bởi vì trên chiếc xe đạp có những linh kiện cool ngầu

3, Bởi vì màu sắc của bộ đồ đi xe đạp rất đẹp

màu sắc của bộ đồ đi xe đạp rất đẹp

4, Bởi vì giày khóa xe đạp gắn với bàn đạp cảm giác rất tuyệt vời ĐỌC TIẾP…

(0)