Các chỉ số tập luyện giúp nói lên khá nhiều điều về quá trình đạp xe của bạn. Hầu hết đều là những kết quả chính xác đến từng đơn vị nhỏ nhất. Do đó, học cách hiểu các chỉ số cụ thể giúp cho quá trình tập luyện của bạn trở nên dễ dàng hơn nhiều. Dưới đây là Hướng dẫn xem chỉ số để tập luyện đạp xe đúng cách :

ĐỌC TIẾP…

(0)