Đối với một cái nhìn sâu sắc về lý do tại sao nó là khó khăn như vậy cho tôi để cắt lời xin lỗi và bào chữa, tôi hỏi Rheannon Arvidson của đội No Apologies về kinh nghiệm đi xe đạp của mình – và làm thế nào nhóm đã bắt đầu. Arvidson đã cưỡi xe đạp leo núi trong hơn một thập kỷ và nói rằng khuynh hướng xin lỗi quá mức của cô là một tác dụng phụ của cuộc chiến với chủ nghĩa cầu toàn của những người đi xe đạp nói chung.

ĐỌC TIẾP…

(0)