Thủng lốp, nổ lốp có thể nói là tình huống khó xử thường gặp nhất trong quá trình đạp xe, vừa mới rất vui vẻ hào hứng, đã lập tức phải lấy dụng cụ ra để sửa chữa rất vất vả. Rắc rối là vừa phải mang theo dụng cụ và cũng rất có thể phải dắt bộ nữa…. ĐỌC TIẾP…

(0)