Chúng ta ai cũng đã từng có thời học đi xe đạp, dù là hồi còn bé hoặc đã lớn. Bạn có thể có phụ huynh hiểu rõ và dạy cách tập đi xe đạp, nhưng đa phần thì thường là những trải nghiệm ngã xe khá đau thương. Có thể bạn đã quên rồi và nghĩ việc này đơn giản ấy mà.

ĐỌC TIẾP…

(0)