Làm thế nào để tập luyện chính xác thông qua một chiếc xe đạp.Những loại hiệu ứng tập luyện nào bạn muốn đạt được thông qua một chiếc xe đạp? Theo các ý định khác nhau, các cách sử dụng xe đạp khác nhau có thể được sử dụng có mục đích để đạt được hiệu quả tốt hơn bạn muốn. ĐỌC TIẾP…

(0)