Một số ý kiến cho rằng đi xe đạp sẽ giúp ích cho sự tiến bộ của phụ nữ là chính xác. Nhưng những định kiến khác vẫn còn nán lại. Chúng tôi đã nhờ các bác sĩ, chuyên gia và những người trong ngành biết về những định kiến nào mà họ ghét nhất và sau đó tìm ra phản biện. Lần tiếp theo khi ai đó nói rằng nữ giới không nên đạp xe, hãy gửi họ đọc bài viết này:

ĐỌC TIẾP…

(0)