Đầu tiên, tôi là một tay đua xe đạp leo núi và cũng là người sáng lập ra công ty xe đạp leo núi, tôi đã biến xe đạp leo núi thành sự nghiệp của mình. Vì vậy tôi sẽ đôi chút thiên vị nhiều hơn khi suy nghĩ về việc lựa chọn xe đạp leo núi hay xe đạp thường cho chuyến kế hoạch đạp xe tiếp theo của tôi.

ĐỌC TIẾP…

(0)

Không có gì khó chịu hơn là nhìn thấy chiếc xe đạp dính bùn bẩn khô lại và bạn chỉ có 2 lựa chọn: tốn tiền mang ra hàng rửa xe hoặc tự mình đương đầu với đám bùn đất. Nếu bạn không muốn tốn tiền, hãy đọc bài viết về cách làm thế nào để làm sạch một chiếc xe đạp dính bùn dưới đây:

ĐỌC TIẾP…

(0)