Quay lại

Phuộc (giảm xóc) trên xe đạp địa hình là gì?