Quay lại

Xe đạp địa hình 2 phuộc nhún và 1 phuộc nhún có gì khác nhau?