Nghiên cứu người đi xe đạp giỏi là người ngăn nắp trong cuộc sống đã lặp lại những phát hiện trước đó, như một nghiên cứu năm 2013 cho thấy những người đi xe đạp ở trong những căn phòng ngăn nắp đã chọn những đồ ăn nhẹ lành mạnh hơn là những người đi xe đạp giỏi ở trong môi trường lộn xộn. Một nghiên cứu cho thấy người đi xe đạp giỏi là người ngăn nắp trong cuộc sống

ĐỌC TIẾP…

(0)