Trước hết, những gì tôi muốn nói ở đây là một chiếc giày khóa xe đạp khi đi xe đạp thể thao, mà chắc chắn không phải là bằng sáng chế của người chơi chuyên nghiệp, nhưng nó là cần thiết cho đạp xe. Dưới đây là những lợi ích của việc mang giày tự khóa. Nếu bạn cảm thấy có điều gì đó sai, hãy sửa giúp tôi.

Với sự phổ biến của đi xe đạp, ngày càng có nhiều người đam mê đạp xe đã sử dụng bàn đạp tự khóa, có lẽ hầu hết mọi người đều đi xe từ nhỏ đến khi lớn, tất cả đều cảm thấy tự khóa hoàn toàn không cần thiết, nhưng nhiều người vẫn sử dụng, tuy nhiên, nhiều người đã sử dụng khóa tự động sẽ không thay đổi trở lại cách trước đó khi đi với bàn đạp ngang, điều này là tại sao? ĐỌC TIẾP…

(0)