Sau một thời gian sử dụng bộ biến số xe đạp địa hình, bộ biến số có thể không dễ dùng nữa, một số chi tiết dẫn đến vấn đề này.

Rất nhiều bạn đạp xe địa hình Nhật khi lắp xe để ý rất tỉ mỉ đến bộ số, chuyển động,… nhưng đến dây biến số lại làm qua loa, có bạn thậm chí dùng bộ dây 20 tệ, sau đó còn khiến cho dây ở trong tay đề bị hỏng do ma sát.
Ở đây chúng ta nói đến nắp dây- Chi tiết ảnh hưởng đến biến số của xe đạp ĐỌC TIẾP…

(0)