01
Những người bạn mới bắt đầu tiếp xúc với hoạt động đạp xe cần làm rõ rất nhiều vấn đề, mới có thể hòa nhập vào môi trường những người đạp xe dễ dàng hơn. Đạp xe có thể là hoạt động cá nhân của một người, đạp xe cũng có thể có rất nhiều người cùng nhau thực hiện. Nếu bạn là người mới , vậy thì nên hiểu rõ các vấn đề sau đây, sẽ giúp bạn nhanh chóng hòa nhập vào thế giới những người đạp xe. ĐỌC TIẾP…

(0)