Trong một thế giới hoàn hảo, lý do duy nhất để dừng đi xe đạp sẽ là mệt mỏi. Và nếu các nhà khoa học đang nghiên cứu công nghệ làm ra một sản phẩm được gọi là ‘doping não’, có thể trong tương lai gần bạn sẽ đạp xe được xa hơn trước khi sự mệt mỏi kéo tới.

ĐỌC TIẾP…

(0)

 

Tương lai của công nghệ đi xe đạp hiệu suất không còn chỉ là những ý tưởng của các kỹ sư cơ khí đi trước thời đại nữa: nó đã ở đây và có thể truy cập dễ dàng. Từ một loại thuốc giúp điều chỉnh nhiệt độ cơ thể cho đến loại bàn đạp dạy đi xe một cách hiệu quả hơn, những lựa chọn của công nghệ hiệu suất giúp bạn nâng cao chất lượng đạp xe lên mức cao nhất!

Dưới đây là năm công nghệ mà chúng tôi cảm thấy hứng thú nhất:

ĐỌC TIẾP…

(0)