Năm ngoái, chúng tôi đã bắt đầu một thử thách được gọi là #GetSomeoneRiding khuyến khích người đi xe đạp thể thao đưa bạn bè của họ lên xe đạp. Khi tôi tiếp tục với một vài câu chuyện thành công từ chương trình, nhiều người tham gia nói với tôi rằng những gì nổi bật nhất trong ký ức của họ là chuyến đi đầu tiên cùng nhau. Một chuyến đi đầu tiên tốt đặt nền móng cho những nỗ lực trong tương lai và làm cho việc đi xe đạp có vẻ dễ tiếp cận hơn một chút và ít đáng sợ hơn một chút. Nhưng một chuyến đi thất bại thì sao? Những người tham gia sau đó còn chẳng buồn hồi đáp cho bản khảo sát của chúng tôi.Chuẩn bị cho chuyến đi xe đạp đầu tiên của bạn (phần 1)

ĐỌC TIẾP…

(0)