Thật dễ dàng để bị sao nhãng và tốn hàng giờ ngồi một chỗ lướt điện thoại — đặc biệt nếu đó là iPhone X mới, với tất cả các đồ trang trí và bản cập nhật cao cấp của nó. Rất may, iOS 11 và các dịch vụ mới của Apple cho phép bạn tương tác với thế giới xung quanh bạn, không chỉ bị hút vào thế giới nằm trong tầm tay bạn và đằng sau chiếc kính lạ mắt đó.

ĐỌC TIẾP…

(0)