Quay lại

Người đạp xe đạp cần nghỉ ngơi giữa các ngày luyện tập bao nhiêu là đủ?