Kỷ niệm bắt đầu đi xe đạp của bạn là gì? Chắc bạn sẽ nhớ về hồi nhỏ khi được bố mẹ dạy đi xe đạp. Những người viết lá thư sau lại có kỉ niệm bắt đầu đi xe đạp hơi khác. 8 lá thư là 8 câu chuyện khác nhau về việc đi xe đạp đã giúp thay đổi cuộc đời họ như thế nào! 8 cách để giúp ai đó bắt đầu đi xe đạp (phần 6)

ĐỌC TIẾP…

(0)