Không có gì khó chịu hơn là nhìn thấy chiếc xe đạp dính bùn bẩn khô lại và bạn chỉ có 2 lựa chọn: tốn tiền mang ra hàng rửa xe hoặc tự mình đương đầu với đám bùn đất. Nếu bạn không muốn tốn tiền, hãy đọc bài viết về cách làm thế nào để làm sạch một chiếc xe đạp dính bùn dưới đây:

ĐỌC TIẾP…

(0)