Quay lại

Tôi đã ngừng xin lỗi khi đi xe đạp, và đây là những gì đã xảy ra (phần 1)